Yasal haklar

EDİTORYAL BİLGİLER

Editör 
RISO FRANSA S.A.
49 rue de la Cité 
69441 Lyon cedex 03
FRANSA
Tel. +33 (0)4 72 11 38 88

Baskı tasarımı, yayınlanan bilgilerin doğruluğunun ve tutarlılığının takibi, teknik destek ve sitenin güncellemeleri, RISO’nun web birimi tarafından, aşağıdakilerin sorumluluğunda sağlanır:

Yayın sorumlusu  
Véronique Jal - Tél. : +33 (0)4 72 11 38 88 

Yayın müdürü 
Caroline Garadier - Tél. : +33 (0)4 72 11 38 88

FİKRİ MÜLKİYET

RISO ve/veya ortakları, sitenin içeriği kadar yapısını da içine alan tüm fikri mülkiyet haklarının münhasır sahipleridir.

RISO’nun önceden açık izni alınmaksızın, İnternet kullanıcısının bu site üzerinde bulunan markaları ve logoları çoğaltması ve/veya kullanması, her türlü bilgiyi, metni, fotoğrafı, görseli, videoyu ve verileri dijital veya diğer yollardan, tamamen veya kısmen değiştirmesi, kopyalaması, tercüme etmesi, çoğaltması, satması, yayınlaması, işletmesi ve dağıtması yasaktır.