Riso Hotline

RİSO, işini dürüstlükle ve yasalara uygun olarak yürütmeye kararlıdır. Etik değerlere, standartlara ve sorumluluğa olan bu bağlılık, şirket politikalarına ve Kurumsal Uyumluluk Yardım Hattı gibi  uygulamalara yansıtılmaktadır. RİSO, uygunsuz davranışın yanı sıra yasal veya düzenleyici gerekliliklerin ihlali konusunda kanıtı veya şüphesi olan çalışanları veya şirketleri teşvik eder. Yaptırım, misilleme veya adil olmayan muamele korkusu olmadan bu tür endişeleri dile getirmek veya bildirilmesini destekler.

RISO, suiistimal veya yanlış uygulama konusundaki endişeleri  ciddiye alır ve bildirimde bulunan herhangi bir kişinin/şirketin bunu iyi niyetle yapmasını bekler. İyi niyetle raporlama yapmak, konu hakkında bilinen tüm bilgilerin dürüstçe verilmesi ve raporun doğru olduğuna inanılması anlamına gelir. Kötü niyetle yapılacak olan raporlamalar RİSO’nun bu politikasının ihlaline neden olur. Bu durum RİSO, çalışanları ve paydaşları için büyük zararlara yol açabilir.

Kurumsal Uyumluluk Yardım Hattı, bu politika veya uygulaması hakkındaki sorularınız veya sorularınız için maillerinizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. 

sos@riso.eu